Litterær høst i Nord-Norge

Klikk på bildet for å se høsten bøker fra Nord-Norge

I denne katalogen presenterer vi tolv nye bøker skrevet av forfattere som bor
og arbeider i Nord-Norge. Målet med en samlet oversikt over utgivelser fra
Norsk Forfattersentrums medlemmer i Nord-Norge, er å bidra til at bøker som
er skrevet av landsdelens forfattere trekkes ut av hyllene i bokhandler
og bibliotek, leses og formidles.

Vi har vært igjennom en vår og sommer som har vært nærmest blottet for
litteraturfestivaler, litterære samtaler og andre arrangement. Mye er flyttet over
til digitale plattformer, men savnet etter det ekte møtet mellom forfatter
og publikum har vært stort.

Selv om aktiviteten så smått har begynt å ta seg opp igjen, er det sannsynligvis
lenge til vi er tilbake i normalt gjenge. For en allerede presset kunstnerøkonomi,
har 2020 vært et tøft år. Mange av våre aktive forfattere er avhengige av
inntektene fra festivaler, skolebesøk, opplesninger og andre litterære
arrangement for å kunne ta seg tid til å skrive.

For arrangører har det vært, og kan fortsatt være utfordrende å planlegge
arrangementer med tilreisende forfattere. Kanskje er dette en gyllen anledning
til å gjøre seg kjent med forfattere som bor og jobber innenfor en kortere radius?
Vi oppfordrer med dette formidlere i fylkesbibliotek, folkebibliotek, festivaler
og skoler til å ta en god titt på høstens nye bøker, og invitere en kortreist
forfatter til neste litteraturarrangement!

God lesning og høstlig hilsen
Norsk Forfattersentrum Nord-Norge

 

 

 

Sjekk ut de tidligere katalogene her:  https://forfattersentrum.no/nord-norge/litteraer-var-og-host/