Leser søker bok arrangerer flerspråklig skriveverksted

Hanna Bovim Bugge og Hayder Jumaah er ansvarlig for Leser søker boks skriveverksted.

Leser søker bok har fått midler fra Fritt Ord og Kulturrådet til å arrangere et flerspråklig skriveverksted for unge voksne. Verkstedet gir flerspråklige unge forfattere mulighet til å utforske litteraturen på to språk samtidig og bruke den flerspråklige delen av seg selv for å berike den litterære hylla i Norge.

Norge er et flerspråklig samfunn. Likevel finnes det få arenaer der unge flerspråklige får mulighet til å utforske språkmangfoldet sitt skjønnlitterært. Dette vil Leser søker bok gjøre noe med! I 2023 arrangerer vi et flerspråklig skriveverksted for unge voksne. Målet er å samle mennesker som ønsker å utforske sitt eget språklige mangfold gjennom skjønnlitterær skriving og diskusjon.

Hvis du er mellom 18-34 år, flerspråklig og skriver skjønnlitteratur, er dette verkstedet for deg!

Les mer og søk på Leser søker bok sine nettsider!