Bruk av musikk i litterære produksjoner

TONO har i møte 1. november 2015 vedtatt følgende satser for bruk av «mekanisk musikk» (ikke liveframføring) som et virkemiddel ved litterære produksjoner i Den kulturelle skolesekken.

  • Ved bruk av «mekanisk musikk» som et virkemiddel ved litterære produksjoner skal det betales et honorar på kr. 100 pr. gang, uavhengig av omfanget av musikk i produksjonen. Med andre ord; ved tre visninger pr dag er prisen kr. 300.
  • Prisen gjelder kun for denne typen produksjoner, og kun i Den kulturelle skolesekken.  Den gjelder ikke andre typer produksjoner i DKS, og heller ikke litterære produksjoner utenfor DKS.
  • Produksjonene kan meldes inn til marked@tono.no

Om disse honorarene skal belastes spillemidlene eller om de kommer fra fylkenes (kommunenes) egne budsjetter kan muligens variere, uten at vi er kjent med detaljene rundt dette.

Det er også viktig å huske at det kreves egne tillatelser til såkalt «lydfesting» (synkronisering av lyd og bilde). Dette lisensieres via NCB til  http://www.ncb.dk/no/index/html