Fagutvalg for midler til litterære produksjoner 2016

Foto: privat

Foto: privat

Anton Rygg er Oslo-gutt, utdannet lærer og historiker. Han har jobbet med kulturformidling for barn og unge, både som lærer/skoleleder og i fagutvalg, og med andre oppgaver innenfor Den kulturelle skolesekken i Oslo. Han har også vært aktiv utøver i DKS, som skuespiller i Tapas Teater. I dag er han rektor ved Grefsen skole i Oslo.

anton.rygg@ude.oslo.kommune.no

Foto: Aschehoug

Foto: Aschehoug

Hilde Hagerup er forfatter i undervisningsstilling ved Norsk barnebokinstitutt. Debuterte i 1998 med ungdomsboka Bølgebiter. Har siden utgitt en rekke bøker for barn, ungdom og voksne. Hun har også oversatt og skrevet filmmanus. Hilde har lang erfaring som formidler og har holdt skrivekurs over hele landet. Bøkene hennes har mottatt flere priser og er oversatt til en rekke språk.

hilde.hagerup@barnebokinstituttet.no

Foto: privat

Foto: privat

Stig Elvis Furset

er vestlending, busett i Drammen. Han er spesialbibliotekar ved Buskerud fylkesbibliotek, kor han er litteraturprodusent i Den kulturelle skolesekken. Han er ein av drivkreftene bak det årlege Ungdomsbokgildet, kjent i bibliotekmiljøet som ein engasjert talsmann for formidling av nerdete populærkultur. Han kler seg ofte i Brann-drakt, og har skrive to romanar om supportarmiljøet rundt Sportsklubben Brann.

stig.furuset@bfk.no

Signe Landsverk Holst - 2Signe Landsverk Holst er 18 år og går på dramalinjen på Hartvig Nissen skole i Oslo. Teater og litteratur er hennes store lidenskap. I tillegg er hun deltaker i Young Ambassadors og har en deltidsjobb i butikk.
«Gode kulturopplevelser blir en del av deg, derfor er dette prosjektet en flott mulighet til å gi andre den samme gleden.»

signelandsverkholst@gmail.com

Hanne Bru Gabrielsen Foto: Nina Ruud

Hanne Bru Gabrielsen Foto: Nina Ruud

Hanne Bru Gabrielsen

jobber i Norsk Forfattersentrum, blant annet med skoleturneene i Oslo. «Jeg mener oppriktig at veien til egen skriving går gjennom å lese, og at gode litterære møter kan stimulere dette».

Fra 2006-2010 satt hun i arbeidsutvalget for Litteraturbruket, og jobbet blant annet med å fordele midler til utvikling av nye litterære produksjoner. Motto: Flere poeter ut i skolen!

hanne@forfattersentrum.no