Den kulturelle lykkepillen

Foto: www.kkph.no

Bergen kommune, Kulturetaten ved Kunst, kultur og psykisk helse søker profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter til kulturprogrammet: Den kulturelle lykkepillen, oppdrag på aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager.

Du får selv være med å utforme oppdrag innen musikk, drama, litteratur og visuelle uttrykk.

NB! Søknadsfrist: Mandag 3. oktober 2022 kl. 23.00 for oppdrag i 2023.

Bergen kommune drifter aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager. Der arrangeres for eksempel malekurs, kurs i keramikk, minikonserter, forfatterbesøk, små teaterforestillinger, samt turer m.m.

Vi søker profesjonelle utøvere til oppdrag på de ulike aktivitetshusene.
• Musikere til minikonserter og workshops ev. som instruktør til kurs
• Forfattere til skrivekurs, opplesning, samtale og workshops
• Skuespillere som instruktør på kurs, workshops, og opptreden/underholdning.
• Kunstnere/utøvere innen visuelle uttrykk (tegne, male, film, foto, design) for kortere kurs, aktiviteter eller workshops
• Utøvere innen tradisjonshåndverk
• Formidler/foredragsholder innen ulike tema
• Danseinstruktører

Les eventuelt mer om Kunst, kultur og psykisk helse her og her eller klikk deg direkte til utlysning og registrering/søknadskjema.