Årsmelding 2019

Før korona-epidemien slo til for fullt rakk vi å gjøre ferdig Forfattersentrums årsmelding for 2019.