LITTERATEN: Ferske bøker / lørdag

Ferske bøker serveres i smakfulle biter fra forfatterne selv! Fredag og lørdag byr Norsk Forfattersentrum på Ferske bøker under Ordkalotten.

Lørdag leser
Irene Larsen
Elin Anna Labba
Henning Howlid Wærp

Irene Larsen: Der det gror skierri

Yrja er festivalleiar for ein sjøsamisk festival på ei øy i Finnmark. Ho lever eit grenselaust og
til tider turbulent liv og har eit forhold til ein gift mann, Isak. Forholdet er prega av mykje
friksjon, men dei greier ikkje å gje slepp på kvarandre. Yrja kjenner på ei eksistensiell einsemd,
og ho er svært opptatt av ei reiseskildring om ein italienar som forliste med mannskapet sitt på
ei øy utanfor Røst i 1432. Yrja føler at skildringa på mange vis speglar hennar eige liv, og på eit
avgjerande tidspunkt bestemmer ho seg for å reise til øygruppa ytst ute i Lofoten der
italienarane stranda.

Elin Anna Labba: Herrene sendte oss hit

Elin Anna Labba debuterte med et brak i fjor med dokumentarboka «Herrene sendte oss hit», ei bok som tar for seg konsekvensene av at Norge i 1919 stengte grensa til Sverige for reindriftssamer. Gjennom intervjuer med etterkommere forteller boka historien til de svenskregistrerte samene som ble tvangsflyttet til andre deler av Sverige fordi de var avskjært fra sine tradisjonelle sommerbeiter på den norske siden av grensa. Boka fikk en overveldende mottakelse i Sverige og ble blant annet tildelt Augustprisen for beste sakprosabok i 2020. I år kom boka på norsk i Trude Marsteins oversettelsene, og hyllesten har vært like unison på denne siden av grensa. «Herrene sendte oss hitt» viser fram en til nå lite belyst del av skandinavisk historie som også handler om Tromsø.

Henning Howlid Wærp: Amundsens fem hoder

Fem bronsehoder av Roald Amundsen finnes rundt omkring i verden: i Tromsø, i Ny Ålesund,
i Gjøahavn, i Nome og i Hobart. Men hvor ble Roald Amundsen av? Det vet ingen. Fem hoder,
men ingen kropp.
Dette er utgangspunktet for Henning Howlid Wærps nye diktsamling, som i ulike dikt også
undersøker mange andre mulige og umulige situasjoner og omstendigheter.

Tromsø bibliotek, Plan 2 kl. 12.00.
Arrangeres av Norsk Forfattersentrum, Tromsø bibliotek og Ordkalotten.
Støttet av Fritt Ord, Norsk Forfattersentrums medlemsfond.