Lesefest

Velkommen til årets Lesefest!

Disse forfatterne deltar: Annabelle Despard, Alfred Fidjestøl, Atle Håland, Aksel Selmer, Cornelius Jakhelln, Erik Eikehaug, Gro Dahle, Juliane Rui, Kaisa Hansen-Suckow, Knut Henning Thygesen, Morten Langeland, Terje Dragseth, Vidar Sundstøl, Ørjan Karlsson og Øyvind Berg.

Musikk ved Hanne Toreskås Asheim

Mer info kommer.

Teateret, Kristiansand, lørdag 5. november, kl. 1800
Billetter kr 200