Bokdager på Sørlandet: Festkveld for Paul Leer-Salvesen

Paul Leer-Salvesen blir 70 år! Dette feirer vi med en festkveld der Leer-Salvesen og hans inviterte gjester samtaler om utvalgte tema tett knyttet til hans forsknings- og interessefelt.

Etikk i møte med de andre. Om reiselitteratur, historie og etikk – Paul-Leer Salvesen og MiRee Abrahamsen

Abrahamsen reiser ut i verden for så å komme hjem til Tromøya og skrive om opplevelsene sine. I denne samtalen snakker de to forfatterne om hvordan man balanserer nysgjerrighet og interesse for andre mennesker og kulturer med faren for å definere andre gjennom sitt blikk. Hvordan virker bevisstheten om vestens kolonihistorie i Abrahamsen når hun møter mennesker fra andre kulturer? Og, hvordan skal man egentlig te seg langt hjemmefra, i fravær av kjente sosiale koder og holdningssett?

Forbrytelse og forsoning – Paul Leer-Salvesen og Gaute Heivoll

I flere av sine romaner tematiserer Heivoll forbrytelse, skyld, fordømmelse og forsoning. Både Leer-Salvesen og Heivoll er opptatt av disse temaene, og av hvordan samfunnet møter mennesker som bryter med lover og regler. Kan vi tilgi mennesker som begår alvorlig kriminalitet? Er tilgivelse alltid det moralsk riktige? Hva forteller våre evner til å utvise rettferdighet, tilgivelse og forsoning om oss som kollektiv, som samfunn?

Teologi og poesi – Paul-Leer Salvesen og Paal-Helge Haugen

Paal-Helge Haugen har i forfatterskapet sitt utforsket ulike aspekt ved religiøse tekster, noe som kom til uttrykk allerede i 1968 i romanen Anne. Om Haugens litterære produksjon har det blitt sagt at han makter å skrive så åpent om det religiøse at både ateister og dypt troende finner glede i tekstene hans. I denne samtalen vil Leer-Salvesen og Haugen reflektere over koblingen mellom språk og teologi. Hva kan religiøse anslag tilføre en tekst og hva gjør det med lesningen av den? Og, hva kan teologien, som på sin side har som formål å reflektere rundt og systematisere religiøse overbevisninger, hente i poesien?

Avdelingsleder ved Norsk Forfattersentrum Sørlandet, Irene Gressli Haugen leder samtalene.

 

Paul Leer-Salvesen er både skjønnlitterær- og sakprosaforfatter, han er teolog og professor i teologi og etikk ved Universitetet i Agder
Leer-Salvesen debuterte som forfatter med en biografi om Arild Edvardsen i 1974 og som barnebokforfatter i 1977 med Fortellinger om Tina og har senere utgitt en lang rekke barne- og ungdomsbøker som drøfter kristen tro. Blant tematikken som går igjen hos forfatteren er bibelske tema og liv og soning i fengselsanstalter. Hans faglige forfatterskap har i stor grad kretset om tema som skyld, soning, skyldfølelse og straff, og han har også skrevet flere lærebøker i etikk.

 

Billetter kr 100,- kjøpes på nett via denne lenken

Arrangementet er støttet av Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Fritt Ord og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.