Anbefalt midlertidig rammeverk for digitale arrangement

Husk å avklare rettighetene med forfatter og forlag. Åndsverksloven (se lovteksten her) og forfatternes normalkontrakt med forlaget må følges.

Digitale arrangement

Digitale arrangement skal honoreres med minimum 150 % av våre minimumssatser. Opptaket av arrangementet kan da ligge ute i 24 timer. Skal opptaket ligge ute mer enn 24 timer, må dette avklares med utøver.

I tilfeller der det er snakk om unike digitale produksjoner som bare skal sendes på nett, må honorar avklares med utøver basert på hvor lenge klippet skal ligge ute.

Det er viktig at eierskapet til opptaket er avklart på forhånd.

Minimumssatser Oppdrag i skole utenfor DKS  
Husk at forfatter står fritt i å både ønske seg et større honorar og å takke nei. Om det er noe som helst dere lurer på, ta kontakt med oss!

når noen andre leser en forfatters tekst

Dette gjelder når andre enn forfatteren selv leser tekstutdrag i en podkast eller direktestrømmet på nett. Det inkluderer både sakprosa, skjønnlitteratur og oversatt litteratur (da går vederlag til oversetteren). For bruk av illustrasjoner gjelder samme regler som for bruk av tekst (her går vederlag til illustratør).

Og som alltid understreker vi at oppdragsgiver står fritt til å betale et høyere vederlag, og forfatter står fritt til å be om samme.

 1. Lengden på utdraget
  • Er tekstutdraget flere kapitler eller attpåtil hele bøker, risikerer man at dette blir sett på som lydbok, og det er ikke lov i henhold til normalavtalen mellom forfatter og forlag. Det er sjeldent en problemstilling, men må tas i betraktning. I slike tilfeller skal det ytes vederlag, men da antagelig en større sum, og igjen, dette må avtales.
  • Utdrag av en viss lengde må godkjennes av forfatter om det ikke er forfatter selv som skal lese dem. Eksempel her er hele kapitler fra en roman eller store utdrag fra en sakprosabok. Årsaken til dette er at forfatter kan miste formidlingsoppdrag når så store deler av verket allerede er formidlet. Sier forfatter ja, skal det ytes vederlag, og forfatter må samtykke i størrelsen på vederlaget.
  • For kortere utdrag enn beskrevet i punkt a) og b) skal det ytes vederlag. Dette trenger ikke å avklares med forfatter så lenge vederlag betales. Sats for bruk i podcast er 750 kroner. Sats for bruk i strømming er 300 kroner.
  • Er utdraget et innenfor sitatregelen, trenger det ikke godtgjøres.

 

 1. Plattform for utdraget
  1. Podkast: Ved podkast skal navnet på podkasten og plattformen den befinner seg på, føres inn i oppdragsskjemaet. Podkast ligger ute over tid.
  2. Direkte strømming: Her må plattform defineres. Skal det tas opp må det bestemmes hvorvidt opptaket skal ligge ute lenger enn selve strømmingen (i så tilfelle skal det honoreres som podkast).
  3. Er det gjort opptak av strømmingen, skal gjenbruk av opptak behandles på samme måte som beskrevet over.
  4. Om det er tenkt at podcasten skal spres videre, må dette avklares på forhånd.
  5. Lesing av tekst på NRK har egne regler (f. eks. prøveavtalen mellom NRK og NBU). Dette vil komme i tillegg til det originale honoraret, om for eksempel podkasten blir formidlet via NRK.
  6. Hvem eier podkasten? Dette må avklares.

Innmelding av digitale forfatteroppdrag

Navn på oppdragsgiver (obligatorisk)

Fylke(obligatorisk)

Kommune(obligatorisk)

Ditt navn (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Navn på forfatter(obligatorisk)

Hvilket type oppdrag har dere avtalt? (obligatorisk)

Hvilke plattformer skal arrangementet publiseres på?

Hvilken periode skal arrangementet være tilgjengelig? (obligatorisk)

Hvilket honorar har dere avtalt? (obligatorisk)

Fakturaadresse (obligatorisk)

Organisasjonsnummer til fakturamottaker ved bruk av EHF (elektronisk handelsfaktura)

Navn på kontaktperson, e-postadresse og andre referanser som skal være med på faktura (obligatorisk)

Spørsmål?

Legg ved liste dersom du skal melde inn flere oppdrag som skal til samme fakturaadresse